stereoskopi

stereoskopi

Stereoskopi är en teknik för avbildning och återgivning av bilder med upplevt större djup. Vid filmning använder man en kamera med två objektiv (eller en stereouppdelning av bilden) som ger bilderna en viss sidoförskjutning. Vid uppspelning använder man ett par specialglasögon (3D-glasögon) och tittar på bilderna som består av ett bildpar, en bild för vardera öga, som tillsammans ger ett intryck av djup.

Engelska: stereoscopy