stoppruta

stoppruta

Stillbild på film. Uppnås genom att den optiska printern kopierar samma ruta på filmen.

Engelska: freeze frame