streamad video

streamad video

Video som på internet laddas ned samtidigt som den visas, vilket eliminerar väntetider.

Engelska: streamed video