streamad video

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

streamad video

Video som på internet laddas ned samtidigt som den visas, vilket eliminerar väntetider.

Engelska: streamed video

Ämnesklassning: Videoteknik