strut

strut

Metallkon som används för att avgränsa en ljusstråle.