strut

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

strut

Metallkon som används för att avgränsa en ljusstråle.

Ämnesklassning: Lampor/belysning