studioman

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

studioman

Person i TV-studio som organiserar och knyter ihop de olika avdelningarnas arbete, oftast mellan kontrollrum och "golvet". Motsvarighet till inspelningsledare på en filminspelning.

Engelska: floor manager

Ämnesklassning: Yrkesgrupper