studioman

studioman

Person i TV-studio som organiserar och knyter ihop de olika avdelningarnas arbete, oftast mellan kontrollrum och "golvet". Motsvarighet till inspelningsledare på en filminspelning.

Engelska: floor manager