stumtagning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

stumtagning

En tagning där endast bild spelas in.

Engelska: Mit Out Sound

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild