subjektiv kamera (POV)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

subjektiv kamera

Kameran är någons ögon, oftast handhållen kamera. Se även POV.

Engelska: point of view shot

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild