subjektiv kamera

subjektiv kamera (POV)

Kameran är någons ögon, oftast handhållen kamera. Se även POV.

Engelska: point of view shot