subtraktiv färgblandning

subtraktiv färgblandning

Vitt ljus vilket man filtrerar bort olika våglängder från, och på så sätt får fram andra färger. I en filmprojektor skickas ljus genom filmkopian som filtrerar bort vissa färger av det vita ljuset. Jämför additiv färgblandning.

Engelska: subtractive colour