super impose

super impose

En slags dubbelexponering av bilder. Används huvudsakligen för att kopiera in bildtexter i en kamerabild.

Engelska: super impose