super impose

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

super impose

En slags dubbelexponering av bilder. Används huvudsakligen för att kopiera in bildtexter i en kamerabild.

Engelska: super impose

Ämnesklassning: Videoteknik