svärtning/svartruta

svärtning/svartruta

En metod att lägga in ett nytt kontrollspår på bandet inför insert-redigering. Filma med linsskyddet på för att att få en svärtning.