Svenska Ljussättarföreningen

Svenska Ljussättarföreningen (SLF)

Förening för svenska ljussättare, grundad 1992.

Engelska: Association of Swedish Lighting Designers

http://www.svenska-ljus.se/