synkläggning

synkläggning

Att synkronisera ett originalljud (exempelvis dialog) med bilden innan själva ljudläggningen så att de löper parallellt i tiden. Synkläggningen görs i filmer där ljudet spelas in separat antingen med hjälp av klappans smäll eller tidkoden på klappan.

Engelska: synchronizing