synkroniseringssignaler

synkroniseringssignaler

Referenssingaler som styr linje-, bild- och färgsynkroniseringen i en videosignal.