synksignal

synksignal

Synksignalen (även kallat kontrollspår) är ett gäng synkrona signaler som garanterar att videobandet spelas upp i samma hastighet som när det spelades in. Uppstår felaktigheter i denna signal kan hela bilden eller ljudet försvinna.

Engelska: control track