synksignal

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

synksignal

Synksignalen (även kallat kontrollspår) är ett gäng synkrona signaler som garanterar att videobandet spelas upp i samma hastighet som när det spelades in. Uppstår felaktigheter i denna signal kan hela bilden eller ljudet försvinna.

Engelska: control track

Ämnesklassning: Videoteknik