tagningsplan

tagningsplan

Grafisk presentation av kamerapositioner och tagningsordning inom en scen i ett videodrama.