telecine

telecine

Överföring av film till elektronisk form, exempelvis digital video.