telecine

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

telecine

Överföring av film till elektronisk form, exempelvis digital video.

Ämnesklassning: Filmteknik