tiltning

tiltning

Att med kameran följa ett motiv vertikalt, uppifrån och ner eller tvärtom.

Engelska: tilt