Time Base Corrector (TBC)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Time Base Corrector

En tidbaskorrektor är ett digitalt bildminne som stabiliserar och korrigerar bilden.

Ämnesklassning: Videoteknik