Time Base Corrector

Time Base Corrector (TBC)

En tidbaskorrektor är ett digitalt bildminne som stabiliserar och korrigerar bilden.