Time Code In Vision (TCIV)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Time Code In Vision

Innebär att tidkoden visas i bild. Se även BITC.

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild