Time Code In Vision

Time Code In Vision (TCIV)

Innebär att tidkoden visas i bild. Se även BITC.