tintning

tintning

En svartvit filmkopia som färgas monokromt, antingen i ett färgbad eller genom att filmen kopieras på film med en färgad bas.

Engelska: tinting