tintning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

tintning

En svartvit filmkopia som färgas monokromt, antingen i ett färgbad eller genom att filmen kopieras på film med en färgad bas.

Engelska: tinting

Ämnesklassning: Filmteknik