Tomlinson Holman's eXperiment (THX)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Tomlinson Holman's eXperiment

Kvalitetskontrollsystem för biografer. För att en biograf skall klara THX-märkningen måste biografen uppfylla krav på ljudkvalitet, akustik, ljudisolering, sittkomfort med mera. I Sverige är ett 50-tal biografer THX-märkta.

Ämnesklassning: Musik/ljud