Tomlinson Holman's eXperiment

Tomlinson Holman's eXperiment (THX)

Kvalitetskontrollsystem för biografer. För att en biograf skall klara THX-märkningen måste biografen uppfylla krav på ljudkvalitet, akustik, ljudisolering, sittkomfort med mera. I Sverige är ett 50-tal biografer THX-märkta.