tracking

tracking

Anpassningen mellan videohuvudenas läge mot det inspelade videospåret på bandet. När man ställer trackingen, söker man bästa möjliga kontakt mellan videospår och videohuvud.

Engelska: tracking