tramp

tramp

Tramp innebär att man skapar ljud. Arbetet går ofta obemärkt förbi tittaren, men utan kläder som prasslar, andningar, brus i bakgrunden och likande kan filmen upplevas orealistisk och tyst.

Engelska: foley artist