tredjedels-regeln

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

tredjedels-regeln

Metod för att komponera bilder med kraftiga vertikala eller horisontala inslag inlagda i ett tänkt rutnät, där de "starka" partierna bör uppta två tredjedelar av bilden.

Engelska: rule of thirds

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild