tredjedels-regeln

tredjedels-regeln

Metod för att komponera bilder med kraftiga vertikala eller horisontala inslag inlagda i ett tänkt rutnät, där de "starka" partierna bör uppta två tredjedelar av bilden.

Engelska: rule of thirds