U-matic highband

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

U-matic highband

Professionellt videoformat som är utveklat ur U-matic lowband, men färginformationen behandlas bättre än föregångaren lowband. Ersattes av Betacam.

Ämnesklassning: Videoformat