U-matic highband

U-matic highband

Professionellt videoformat som är utveklat ur U-matic lowband, men färginformationen behandlas bättre än föregångaren lowband. Ersattes av Betacam.