uppblåsning

uppblåsning

Uppblåsning innebär att man överför ett mindre filmformat till ett större, exempelvis från 16 mm till 35 mm. Man säger generellt att man "blåser upp".

Engelska: blow-up