urfrättning

urfrättning

Överexponerad bild, där alla eller vissa detaljer är borta och färgerna urblekta. Är tekniskt sett en elektronisk överstyrning av videosignalen.