vågform

vågform

Vågform är den grafiska formen hos ett ljud som det representeras i exempelvis ett ljudbehandlingsprogram.

Engelska: waveform