vektorskop

vektorskop

Instrument som bland annat analyserar och mäter bildkvaliteten i en videosignal.

Engelska: vectorscope