vektorskop

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

vektorskop

Instrument som bland annat analyserar och mäter bildkvaliteten i en videosignal.

Engelska: vectorscope

Ämnesklassning: Videoteknik