Verket för högskoleservice

Verket för högskoleservice (VHS)

Verket för högskoleservice var en statlig myndighet från 1992 till 2012 som gav service och stöd till universitet och högskolor. Genomför samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar. Förkortas vanligen VHS, men inte att förknippas med videoformatet VHS.

Sedan 2013 har Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit över verksamheten.

https://www.uhr.se/