Verket för högskoleservice (VHS)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Verket för högskoleservice

Statlig myndighet som ger service och stöd till universitet och högskolor. Genomför samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar. Förkortas vanligen VHS, men inte att förknippas med videoformatet VHS.

http://www.vhs.se/

Ämnesklassning: Organisationer