video

video

Latinskt ord som betyder "jag ser". Rent tekniskt är video rörliga bilder i form av en elektrisk signal.

Engelska: video