Video Camera Recorder (VCR)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Video Camera Recorder

Allmän benämning på videokameror. Kan också betyda Video Cassette Recorder.

Ämnesklassning: Videoteknik