Video Camera Recorder

Video Camera Recorder (VCR)

Allmän benämning på videokameror. Kan också betyda Video Cassette Recorder.