Video Home System (VHS)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Video Home System

Videoformat som introducerades 1976 av JVC och dominerade hemvideomarknaden under drygt 30 år. Använder 1/2-tumsband.

VHS-Compact (VHS-C) är en kompakt version av formatet för mindre kameror.

Ämnesklassning: Videoteknik