Video Home System

Video Home System (VHS)

Videoformat som introducerades 1976 av JVC och dominerade hemvideomarknaden under drygt 30 år. Använder 1/2-tumsband.

VHS-Compact (VHS-C) är en kompakt version av formatet för mindre kameror.