video-on-demand

video-on-demand (VOD)

Ett sätt att distribuera video över nätet (på begäran) genom att ett uthyrningsföretag distribuerar filmen från en server till kundens tv- eller datorskärm. Internettjänster som erbjuder hyrfilm är ett exempel på video-on-demand.

Tekniken har funnits sedan 1990-talet.