Video Tape Recorder (VTR)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Video Tape Recorder

Allmän benämning på videobandspelare.

Ämnesklassning: Videoteknik