Video Tape Recorder

Video Tape Recorder (VTR)

Allmän benämning på videobandspelare.