videohuvud

videohuvud

Magnethuvud som registrerar och läser spåren på videobandet. Minst två videohuvuden krävs för att få en komplett bild. Med flera huvuden kan bättre avläsning ske vid olika bandhastigheter samt stillbild.