voice over (VO)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

voice over

Förkortas V.O. och innebär att man hör rösten av den talade, till exempel under en intervju, men den talande syns inte i bild.

Engelska: voice over

Ämnesklassning: Musik/ljud