watt (W)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

watt

Måttenhet för effekt. Inom elläran definieras effekt genom formeln P = U x I , där P är effekten i watt, U är spänningen i volt och I strömmen i ampere.

Engelska: watt

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild