watt

watt (W)

Måttenhet för effekt. Inom elläran definieras effekt genom formeln P = U x I , där P är effekten i watt, U är spänningen i volt och I strömmen i ampere.

Engelska: watt