work in progress

work in progress (WIP)

Allmän term för ett arbete som inte är färdigt, utan under bearbetning.