Arkiv september 2011

Ira Glass om kreativitet

Varför du ska vitbalansera mera

3 kommentarer

Upphovsrätten förlängs från 50 till 70 år

Upphovsrätten för inspelad musik förlängs från 50 till 70 år i EU-länderna. Det var på måndagen som EU:s ministerråd fattade beslutet. Direktivet ska implementeras senast 2014.