Webbkarta

Filmordlista

Utvalt ord: växelström

Elektrisk ström som, till skillnad från likström, ändrar polaritet 50 gånger per sekund i Europa (60 gånger per sekund i USA). Växelström håller konstanta svängningar vilket lämpar sig väl för synkronisering av filmkameror och andra dylika apparater.

Engelska: alternating current

Nya ord

Totalt finns det 1 031 uppslagsord.