Filmordlista

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ
Ord i fokus
tredjedels-regeln

Metod för att komponera bilder med kraftiga vertikala eller horisontala inslag inlagda i ett tänkt rutnät, där de "starka" partierna bör uppta två tredjedelar av bilden.

Engelska: rule of thirds

Filmordlistan har 1 041 uppslagsord.