Filmordlista

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ
Ord i fokus
metafor

Bildligt uttrycksätt där likheter byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget. Exempel på metafor är "livet är en teater". Metaforer är framför allt vanliga i poesi.

Engelska: metaphor

Filmordlistan har 1 040 uppslagsord.