slutartid

slutartid

Hur snabbt en kameras bildsensor ska exponeras för ljus. Normal slutartid på film- och videokameror är 1/50 sekund. De flesta kameror har även kortare tider. Ju kortare tid, desto större skärpa på bilderna – speciellt när de körs i slow motion. Kortare tider innebär också att kameran behöver mer ljus.

Se även slutare och höghastighetsslutare.

Engelska: shutter speed