slutare

slutare

Anordning som stänger ute ljus i en kamera eller projektor och reglerar slutartiden. Slutaren kan vara antingen mekanisk eller elektronisk.

En mekanisk slutare är formad som en paj och roterar. Medan slutaren roterar och blockerar ljus från att träffa filmen, leds den i stället upp till fotografens sökare. Därefter roterar slutaren vidare och blockerar ljuset till sökaren och leder den in på filmen, och processen påbörjas på nytt vid nästa rotation.

På professionella kameror går det även att ställa vinkeln på slutaren. Den största anledningen för att ändra slutarvinkeln är för att justera hur mycket rörelseoskärpa som spelas in på varje bildruta. En vid slutarvinkel tillåter mer rörelseoskärpa än en smal. 180 graders slutarvinkel anses vara normalt.

Vissa kameror har även rullande slutare (eng. rolling shutter) som antingen kan vara mekanisk eller elektronisk. Det betyder att inte hela bilden exponeras samtidigt utan den exponeras varefter som slutaren rör sig över bilden. Fördelen är att ljuset träffar filmen eller bildsensorn under längre tid, och därmed ökar också ljuskänsligheten. Nackdelen är att det ibland kan se ut som motivet rör sig konstigt, speciellt vid snabba rörelser.

Se även bländare som anger storleken på ljusinsläppet.

Engelska: shutter