Skillnaden mellan filmbolag och produktionsbolag?

Vad är det för skillnad på filmbolag och filmproduktionsbolag?

Michel Abaji

Det är en definitionsfråga och är så enkelt som att ett filmbolag är ett företag som sysslar med film i någon utsträckning. Det kan vara allt mellan distribution, uthyrning, tillverkning och produktion. Helt enkelt en allmän term för alla företag som jobbar i filmbranschen.

Ett produktionsbolag är med andra ord ett företag som enbart arbetar med produktion av film.

Svenska Filminstitutet är ett filmbolag som inte själv producerar film (och räknas därmed inte som ett produktionsbolag). Däremot står de oftast bakom filmer genom att ge dem för- eller efterhandsstöd. Sonet Film jobbar exempelvis med både produktion och distribution.

Ställ en egen fråga

Betygsätt svaret

Skriv kommentar