Kontinuitet ger flyt i filmen

3 min

Du har säkert sett filmer där någon detalj försvunnit utan förklaring, klockor som helt plötsligt går fel eller blåtiror som hamnar under vänster öga i stället för höger. Då har det uppstått ett kontinuitetsfel eller klaff-fel i filmen.

Kontinuiteten handlar om flytet i filmen och är viktigt om filmen ska uppfattas som sammanhängande. Detta är ett väldigt omfattande arbete att hålla reda på alla detaljer och därför finns det även en speciell yrkesroll för detta, nämligen scriptan (continuity eller script supervisor). Ibland kallas scriptan också just kontinuitet.

Scriptans uppgift är att se till så att den färdigklippta filmen upplevs som sammanhängande och trovärdig. Scriptan noterar därför alla avvikelser från det skriva manuset som sker, skriver inspelningsrapport och liknande. Efter varje tagning tas oftan en stillbild så att man visuellt loggar vad som händer. När full kontinuitet uppnås så säger man att det klaffar, det vill säga efterföljande tagningar upplevs som sammanhängande.

Följande saker kan vara bra att tänka på för att uppnå kontinuitet i din film:

  • Kläder. Skådespelarna måste ha rätt kläder och rätt attribut i olika tagningar. Har någon glasögon på sig i första bilden måste de alltså finnas kvar i den efterföljande, om man inte visar att skådespelaren tar av sig dem.
  • Rekvisita. Alla prylar måste finnas på samma plats hela filmen igenom om de inte uppenbart flyttas. Det här är nog ett av de svårare att hålla reda på och många stora filmer har klaff-fel där saker flyttats eller ändrats under scenen utan förklaring.
  • Ljussättning. Ljuset är väldigt viktigt för en sammanhängande film vilket innebär att ljusskiftningar bör undvikas, det vill säga när ena tagningen är ljus och kontrastfylld medan den andra är molnig och kontrastfattig. Man måste därför veta tidpunkten när en tagning spelades in, och väderförhållanden samt var kameran placerades och riktades.
  • Blick- och rörelseriktning. Blickriktningen innebär att skådespelarna tittar åt samma håll genom alla tagningar och rörelseriktning att de rör sig i samma riktning. Går de åt vänster i en tagning måste de även gå åt vänster i den andra tagningen.

Blick- och rörelseriktningar

Kontinuiteten är väldigt viktig för att en spelfilm ska upplevas som en sammanhängande berättelse med en röd tråd. Detta gäller även blick- och rörelseriktningar. Om en person springer från vänster till höger i bild kan han inte i nästa bild springa åt andra hållet. Det kan ju verka självklart när man ser resultatet, men mitt i inspelningens kaos med flera omtagningar är det lätt att glömma hur scenerna spelas in. Man kanske också spelar in den första bilden en vecka tidigare än den andra. Detsamma gäller naturligtvis för blickriktningar, skådespelaren måste titta åt samma håll som i den föregående tagningen. Tack och lov finns då scriptan som antecknar dessa detaljer så att skådespelaren gör rätt.

Skriv ner rörelseriktningar på storyboarden (till exempel en pil som pekar åt vänster och en text som säger "Erika går åt vänster") så att kontinuiteten bibehålls i varje tagning. På så vis minimerar du onödigt arbete på inspelningsplatsen och det blir uppenbart för alla inblandade vad som ska hända och hur.

180-graders-regeln

För att hålla koll på rörelseriktningar har filmare uppfunnit något som kallas 180-graders-regeln (action axis). Det innebär att om man korsar en tänkt linje som går genom motivet (ungefär som en järnväg) så byts även rörelseriktningen. Med andra ord så kommer motivet att röra sig åt samma håll så länge man filmar från ena sidan och inte går över den här tänkta linjen.

Detta är också viktigt vid exempelvis fotbollsmatcher. Om man skulle klippa in en kamera från andra sidan av planen skulle det se ut som spelarna springer åt motsatta hållet (och därmed försöka göra självmål).

Illustration över tänkt linje i 180-graders-regeln

På bilden ovan ser vi en person som går framåt. Så länge som vi filmar från höger sida (kamera 1, 2 och 3) kommer personen att gå från höger till vänster. Filmar vi däremot från vänster sida (kamera 4) ändras riktningen och det ser ut som om personen går åt höger. Detta kan man alltså undvika genom att hålla sig inom en båge på 180 grader i sidled i förhållande till motivet.

Om man vill byta riktning (och därmed träda över 180-graders-bågen) finns det två tekniker att göra det på:

  • Lägga in en neutral bild, det vill säga rakt framifrån eller bakifrån, vilket inte avslöjar vilket håll motivet rör sig åt.
  • Göra en åkning från den ena sidan till den andra, och därefter spela in efterföljande bilder på den nya sidan.

Se och lär av de stora filmerna

MovieMistakes.com hittar du troligtvis den största samlingen med misstag och kontinuitetsfel som gjorts i filmer. Det finns listor med allt från enstaka kapsyler som hamnat på fel flaska till hela filmteam som reflekteras i speglar och fönster.


Vad tycker du om artikeln?
12
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

Skriv kommentar