Upphovsrätt för film

3 min

Upphovsrätt innebär att den som har gjort något verk, som till exempel en film, har rätt att bestämma över verket själv. Ingen annan kan alltså ta din film och visa, kopiera eller distribuera den utan ditt tillstånd.

Den eller de personerna som gjort filmen kallas för upphovsmän. Upphovsrätten gäller så fort en film blir till (och vilket annan verk också för den delen), så den behöver inte registreras eller anmälas någonstans. Det enda kravet är att verket uppnår så kallad verkshöjd. Verkshöjd är i princip ett annat ord för originalitet och säregenhet, det vill säga att verket ska vara så unikt att någon annan inte kan göra något likadant. Det finns två olika typer av verk, nämligen litterära och konstnärliga. Film räknas som ett konstnärligt verk.

Upphovsrätten gäller 70 år efter upphovsmannens död i alla EU-länder (i filmer med flera upphovsmän gäller det den siste levande). Det finns två viktiga begrepp att skilja på när det gäller upphovsrätt. Det är ideell och ekonomisk upphovsrätt.

Ideell upphovsrätt

Den ideella upphovsrätten innebär att exempelvis en kompositör har rätt att bli namngiven när hans eller hennes verk visas offentligt. Upphovsmannen har också en rätt att inte bli kränkt genom sitt eget verk. Det innebär att någon annan inte får ändra på musiken på ett sådant sätt att det konstnärliga anseendet kränks.

Ekonomisk upphovsrätt

Med ekonomisk upphovsrätt menas att man har rätt till en ersättning om verket framförs offentligt, till exempel genom filmvisning eller försäljning och kopiering. Om exempelvis en filmmakare vill använda kompositörens musik har kompositören rätt att få betalt.

Vad skyddas?

Vad är det egentligen som skyddas när man har skapat en film? Det är tre saker som skyddas, nämligen grundidéen, handlingen och utformningen. Grundidéen är inte direkt skyddad men däremot i samverkan med handlingen och utformningen, det vill säga hur bilderna och klippningen är gjorda och liknande. Om två filmer är för lika på dessa tre punkter kan det vara risk för att en "kopiering" har gjorts. Men å andra sidan måste grunidéen och handlingen vara tillräckligt unika för att skyddas. Två liknande verk som kan framställas oberoende av varandra kan alltså inte få ett upphovsrättsskydd. Titlen är dessutom upphovsskyddad och gäller utan tidsbegränsning.

Skådespelare

När det gäller skådespelare så får inte filmen visas eller framföras i något annat sammanhang utan skådespelarens samtycke.

Upphovsmännen

Upphovsmännen för en film är huvudregissören, dialogförfattaren, manusförfattaren och musikkompositören. Fotografen räknas av någon outgrundlig anledning inte som någon upphovsman längre, sedan lagen ändrades 1995. Vad gäller TV-produktioner är det bland annat bildproducenten som har upphovsrätten för materialet. De enskilda TV-fotograferna har ingen rätt till det material de har filmat.

Foto

Foton har utöver skyddet i upphovsrätten även även ett extra fotoskydd, och det gäller både för stillbildsfoto och filmfoto. Varje foto är dessutom skyddat i 50 år efter att bilden tagits. Det innebär att om du tar ett stillbildsfoto på ett träd, så är det enskilda fotot skyddat i 50 år. Det hindrar dock inte att någon annan tar ett likadant foto med sin egen kamera.

I Sverige är det tillåtet att fotografera på offentlig plats, även de människor som rör sig där, så länge bilderna inte används på ett kränkande sätt. Ska man fotografera från högre höjder krävs ett flygfototillstånd från Försvarsmakten.

Fotografin och TV-program

Om man har med ett stillbildsfotografi eller TV-program i bakgrunden av en film så behöver man inget tillstånd, så länge som de förekommer som en del av miljön. Detta faller nämligen under citaträtten, och då behöver upphovsmännen till fotografiet/TV-programmet inte kontaktas.

Musik

Specialskriven musik ger oftast det bästa resultatet, men det finns andra bra sätt att få tag på bra musik, nämligen andras musik.

Om du använder dig av andras musik i filmen måste du förmodligen betala en liten summa för att få använda den. Ring till Nordic Copyright Bureau (NCB), tel 08-783 88 00. De kan ge dig upplysningar om rätten för den musik du vill använda. Det finns även så kallad librarymusik som man får använda efter avtal med förlaget, vilket brukar vara relativt billigt.

SVT liksom andra större TV-kanaler har ett speciellt avtal med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) som bevakar att upphovsrätten sköts. I detta avtal betalar SVT årligen ca 30-40 miljoner till STIM och får därmed använda vilken musik som helst till sina program och filmer. Musiken de använder måste å andra sidan vara ansluten till STIM eller NCB så att deras vinster kan fördelas.

Överlåta upphovsrätten

Det går inte att överlåta den ideella upphovsrätten till någon annan person, det vill säga att man "säljer" rätten att namnges när filmen visas. Däremot kan man överlåta den ekonomiska upphovsrätten och på så vis få provision genom en delad upphovsrätt. Detta är det vanligaste sättet för TV- och filmfolk att hantera juridiken.

Mer information

För mer information angående musikalisk upphovsrätt, se följande hemsidor på:


Vad tycker du om artikeln?
45
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

6 kommentarer

 1. Bengt Wärleby
  Hej

  Du skriver: Upphovsrätt för film

  Upphovsrätt innebär att den som har gjort något verk, som till exempel en film, har rätt att bestämma över verket själv. Ingen annan kan alltså ta din film och visa, kopiera eller distribuera den utan ditt tillstånd.

  Och det får mig att undra - hur får man tillstånd för att

  i film-klubb (ca 10-25 medlemmar)
  • visa korta bitar ur olika kommersiellt inköpta DVD-skivor
  • vias fåtal (<10/år) hela filmer i detta "sällskap"

  Sannolikheten för upptäckt är inte intressant utan om det finns någon form av prenumeration/tillstånd för legal användning av film material i små sällskap.

  Alternativet att skapa eget orginalmaterial går väl an för olika övergångar och trick men för mer komplex film teknik är det inte möjligt och bara verbal och blädderblock framställning enl. Kurtan inte speciellt givande.

  mvh Bengt W
 2. Lars Lewerth
  Har producerat en mängd dokumentärer för Vägverket genom åren. Dessvärre har det inte alltid gått rätt till när det gäller ersättningar för kopiering och vidareförsäljning som Vägverket hanterat själva. Har nu en förnyad förfrågan om x antal 1000 kopior och undrar vad kan anses vara rimligt som pålägg utöver kopieringskostnaden och konceptualisering av beställningen. Alltså upphovsrätten och jag som producent bör väl kunna lägga mig på en rimlig ersättningsnivå utifrån detta resonemang? Förslag?
 3. Emma
  Om jag vill göra korta informationsfilmer för elever i skolan, vilka regler gäller då för upphovsrätt? Får jag t ex ha med ett foto av Barack Obama eller Fredrik Reinfeldt, ett kortare filmklipp någon annan har gjort? Får man filma bilder i en lärobok?

  Vad gäller för musik, har för mig att det finns någon gräns för när man måste börja betala, t ex om man använder mindre än 12 sekunder av en låt?
 4. Sven Jönsson
  Jag är en vanlig person utan F-skatt och firma, men har blivit ombedd att videofilma en dansförenings olika danser där deras inspelade musik används. Om föreningen ger mig upphovsrätten innebär det att jag ska betala ev avgifter för musiken, eller blir det föreningen som svarar för detta? Föreningen betalar redan för användning av samma musik i bl a kurssammanhang. Medverkande i filmerna kommer att vara föreningens medlemmar. Det kommer inte att finnas någon huvudregissör och liknande, det blir en ren dokumentation. Jag kommer emellertid att klippa och förse filmerna med inledande och avslutande texter, ev även berättarröst.
  Kul om jag kan få någon vägledning här.
 5. Peter Roslund
  Hej!
  Det spelar ingen roll om du har företag eller är privatperson, du som filmar har alltid upphovsrätten till det du filmar (oavsett var du filmar eller vem du filmar). Men du kan ge/sälja din upphovsrätt till föreningen om du/ni vill. Om du står som upphovsman till den färdiga filmen är det du som skall betala ev. ersättning för musiken till STIM även om de själva skapat musiken - MEN bara om filmen skall visas offentligt: tex. på internet, i en samlingslokal, tv-kanal osv.
 6. Sofia
  Jag har ett instagramkonto som jag recenserar film och böcker på. Jag tar aningen bilder själv på filmerna, bilder på affischer om jag varit på bio eller letar upp affischomslagen på internet och lägger upp. Får jag göra såhär eller bryter jag upphovsrättslagen på något sätt?
Skriv kommentar