Hur beräknar jag budgeten för min film?

Var snäll och ge mig lite kännedom om hur man skapar en budget för film? Räkning med kostnader för allt från skådespelare till castering.


Kring filmbudget så är det bara att specificera sina poster. Dela upp dem på ett logiskt sätt, så att det blir överskådligt med olika rubriker. Exempel på sådarna är:

  • Förberedelser

  • Filmteam

  • Skådespelare

  • Inspelning

  • Efterbearbetning

  • Övrigt


För in de olika kostnaderna ni har för filmen. Till exempel lön, mat och boende för skådisar under posten "Skådespelare". Hyra för redigering under
"Efterbearbetning" etc. Sedan är det bara att låta summeringsverktyget i Excel jobba!
Vad tycker du om svaret?
1
Skriv ett eget svar