Hur kan jag fixa till överstyrt ljud?

Jag har problem med ljudet till en synk. Ljudet har spelats in med för hög inputfrekvens, vilket leder till att ett ständigt skärande surr ligger över hela synken, lite som tinitus. vad för frekvens kan det ljudet ligga på och har ni något förslag på filter som man kan använda. Jag jobbar i Final cut 3. Vilka frevenser ungerfärligen ligger manligt resp kvinnligt prat på?


Att spela in ljud för högt (speciellt med digitalutrustning) är en synd som man är tvungen att leva med. Det är i stort sett omöjligt att filtrera bort det eftersom det är originalljudet som påverkats. Vad man kan göra däremot är att först och främst sänka volymen så att det inte blir mer distorsion (när ljudet är för högt och "spricker") vid uppspelning.

Filtrena man kan använda är bl.a. equalizern som gör att man kan ställa in styrkan på de olika frekvenserna. Det bästa är att testa sig fram, beroende på vilken typ av deffekter i ljudet det rör sig om.

Angående manligt och kvinnligt prat, så ligger kvinnans prat vid ungefär 400 Hz till 10 kHz och mannens runt 200 Hz till 8 kHz. Notera att detta är bådas totala frekvensomfåmg (med andra ord från basaktigt till pipigt). Naturligtvis varierar detta från fall till fall beroende på tonläge, bakgrundsmiljö, efterklanger etc.

När jag skulle filtrera en exteriörinspelning av ett bråkande par utanför en buss (kameran var inne i bussen och paret utanför - ljudet skulle därmed kännas som om det var utanför, och "burkigt") gav mina tester cirka 10 kHz diskant och 8 kHz mellanregister för en kvinnoröst (något uppskärrad). Dessa frekvenser drog jag därmed ned något som fick den effekt jag och regissören önskade.

Det är värt att lägga på minnet att det mest rör sig om mellanregister och uppåt när man filtrerar, och inte bas som man kan tro.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar