Kan jag redigera på en dator och sedan fortsätta på en annan?

Sitter och försöker tanka in material från min dv-kamera via firewire till datorn. Går det i värsta fall att tanka in materialet med hjälp av Premiere och sen importera det och behandla materialet i Avid?


Det går utmärkt att redigera i Premiere, och sedan skapa en klipplista (EDL) som du importerar i Avid. Därefter läser du in klipplistan i Avid:en på lämpligt vis, och programmet säger åt dig vilket band som ska sättas in i videobandspelaren för avspelning till hårddisken. Tvärtom går dock inte, Premiere klarar inte att läsa klipplistor.

Denna metoden kallas offline och online-redigering (eller för- och slutredigering) och är använbart när man t.ex. har ont om hårddiskutrymme eller om man vill använda en billigare offline-utrustning.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar