Rättigheter vid försäljning av film?

Undrar hur det fungerar med rättigheter när man säljer film till företag. Finns det någon instans eller sajt som kan detta?


Det beror på vad du menar med "rättigheter". Den som gjort ett verk (till exempel en film) är också upphovsmannen för den. Det innebär att din film är skyddad av upphovsrättslagen och inte kan visas/kopieras eller på något annat sätt vidaredistribueras utan din uttryckliga medgivelse.

Om du säljer din film till ett företag måste ni komma överrens om vad det är du säljer. Du kan sälja hela rättigheterna för filmen så att upphovsrätten överlåts till köparen. Då får du inte visa eller kopiera den utan deras tillstånd. Alternativt så kan du sälja rättigheter för visningsrätt av filmen. Ni kommer då överrens om hur visningen eller visningarna ska ske.

Kortfattat så innebär detta att så fort du gjort en film så äger du rättigheterna till den, och kan således göra vad du vill med den.
Vad tycker du om svaret?

1 svar

  1. Staffan Teste
    Har man problem med upphovsrätten kring videoproduktion finns en branschorganisation för videoproducenter/filmare m.fl. att gå med i, Bildleverantörernas Förening (BLF). De ger också ut litteratur och prislistor i ämnet. Se deras hemsida www.blf.se
Skriv ett eget svar